Miranda van der Molen
Loopbaan- en studiekeuzebegeleiding
Emmen

Wat kan ik je bieden?


We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod:
  • het onderzoeken en verhelderen van jouw (loopbaan)vraag.
  • het nagaan of het van beide kanten voldoende klikt
  • het afstemmen van mijn aanbod op jouw (loopbaan)vraag

Als we na het kennismakingsgesprek besluiten om met elkaar verder te gaan, maken we afspraken voor een traject van minimaal 7 gesprekken van anderhalf uur. Dit traject kan eventueel in onderling overleg worden uitgebreid. Het maken van opdrachten ter voorbereiding op de gesprekken maakt onderdeel uit van het traject. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met ongeveer 2 uur voorbereidingstijd per gesprek.
Na dit traject heb je een intensief traject doorlopen met als resultaat een door mij geschreven eindrapportage, waarin dit proces staat beschreven en concrete aanbevelingen en conclusies voor de komende tijd worden gegeven.

Naast het aanbod van het Koersonderzoek, kan er ook maatwerk afgesproken worden, afhankelijk van de vragen die spelen, zoals die in het kennismakingsgesprek naar voren worden gebracht.

Kijk voor meer informatie bij "Werkmethode", links in de balk.