Miranda van der Molen
Loopbaan- en studiekeuzebegeleiding
Emmen

Het belang van een goede studiekeuze

Financiële gevolgen van een verkeerde studiekeuze

Uit cijfers blijkt dat van bijna de helft van de starters aan een HBO of WO (=universiteit) opleiding beginnen ergens in de eerste 2 jaar stoppen met de studie of overstappen naar een andere studie. Dat zijn schrikbarende cijfers, vooral in deze tijd dat studievertraging enorme financiële gevolgen kan hebben. Een groot deel van de studiefinanciering moet tegenwoordig immers geleend worden, en dus ook weer terugbetaald. En mocht er aanspraak kunnen worden gemaakt op een aanvullende beurs van de overheid, dan bestaat er slechts 4 jaar recht op deze aanvullende beurs. Wordt er geen diploma behaald, dan moeten de aanvullende beurs en de kosten van het studentenreisproduct (OV-kaart) alsnog terugbetaald worden.

Een goede start op de arbeidsmarkt

Een afgeronde studie is ook bepalend voor in elk geval de start op de arbeidsmarkt. Gelukkig is het niet meer altijd zo, dat je vervolgens je hele arbeidzame leven hetzelfde werk blijft doen. Toch is een goede start op de arbeidsmarkt wel van groot belang voor je verdere loopbaan.
Wat is dan een goede start op de arbeidsmarkt? Natuurlijk spelen werkgelegenheid en loopbaanmogelijkheden een rol. Maar het is vooral van belang dat niet alleen de gekozen studie, maar ook de daarbij voor de hand liggende beroepskeuzes passen bij uw kind.

Op tijd beginnen

Voor een goed studiekeuzeproces is het vooral van belang om op tijd in actie te komen. Er is voldoende informatie te vinden; bij de verschillende scholen en opleidingen, bij de decaan op school en op internet. De weg van een goede studiekeuze bestaat uit twee belangrijke delen: zelfonderzoek en erop uit gaan. Voor beide processen is voldoende tijd nodig.

Wat zijn de uitdagingen in het studiekeuzeproces?

Leeftijdsfase

Jongeren die een vervolgopleiding moeten kiezen, bevinden zich vaak in een lastige periode, waarbij het soms al lastig is om de blik (en bijbehorende planning) verder dan een paar dagen naar voren te richten. Laat staan dat ze bezig zijn met hun latere volwassen leven. Bovendien is hun persoonlijke ontwikkeling soms in roerig vaarwater beland, wat leidt tot verwarring en onzekerheid. Tot slot is het in deze periode soms moeilijker dan ooit om als ouders open en prettig met je kind te communiceren. Dit maakt het begeleiden van je kind bij studiekeuze soms tot een mijnenveld.

Overvloed aan keuzes

In deze tijd is het veel moeilijker voor jongeren om een vervolgopleiding te kiezen dan in de periode van de generatie van hun ouders. Het aanbod aan keuze-opties is overweldigend. Hoe kun je dan door de bomen het bos nog blijven zien? Bovendien is de druk en verantwoordelijkheid om meteen goed te kiezen groter dan vroeger. Tot slot gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het in deze tijd moeilijk is om in te schatten welke studie het best aansluit bij de arbeidsmarkt van de toekomst.

Wat kun je wel doen?

Investeer in begeleiding. Net zoals je bij andere grote keuzemomenten in je leven, zoals de aankoop van een huis, ook de deskundigheid inroept van een makelaar.
Als Noloc Erkend Loopbaanprofessional heb ik jarenlang ervaring in het begeleiden van mensen naar (ander) werk. De stappen die horen bij dit keuzeproces kunnen ook worden toegepast bij studiekeuze. Inmiddels heb ik me verder gespecialiseerd in de doelgroep studiekiezers (met name richting een HBO of WO vervolgopleiding) en heb ik mijn methodieken aangepast aan de jonge studiekiezers.
Bel of mail met voor het maken van een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (met kind en minstens één ouder).
contemplacoaching@gmail.com
06-44840283